Portal de Transparencia e Goberno aberto

PARTICIPACIÓN

 1. Consulta pública previa
  1. Consultas abertas
  2. Consultas pechadas
 2. Normativa en tramitación
  1. En prazo de envío de suxestións
  2. Pendentes de aprobación
  3. Aprobada e publicada no DOG
 3. Procedementos de información pública
 4. Participación en plans e programas

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

 1. Goberno e altos cargos
  1. Altos cargos da entidade instrumental
  2. Declaracións de actividades e bens patrimoniais
  3. Información sobre viaxes de altos cargos
  4. Axenda altos cargos
  5. Códigos éticos ou de bo goberno
 2. Estrutura orgánica e funcional
  1. Estrutura organizativa
  2. Funcións
  3. Decretos de estrutura orgánica
  4. Organigrama
  5. Normativa de aplicación
   1. - Estatutos de la Fundación Semana Verde de Galicia
   2. - Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego
   3. - Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el reglamento de fundaciones de interés gallego
   4. - Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el registro de fundaciones de interés gallego
   5. - Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamento de la  administración general y del sector público autonómico de Galicia
   6. - Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo
   7. - Decreto 178/2015, de 26 de noviembre, por el que se regula la acción exterior de la Comunidad Autónoma de Galicia
  6. Órganos colexiados
  7. Delegacións de competencias
  8. Directorio das unidades administrativas
 3. Planificación
  1. Plans e programas anuais /plurianuais
  2. Contrato programa (a entidade atópase neste momento tramitando o contrato programa)
  3. Plan de actuación
 4. Memoria de actividade
 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA
 1. Orzamentos
  1. Orzamentos da entidade
  2. Outras cuestións orzamentarias
 2. Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
 3. Convenios
 4. Patrimonio
  1. Relación de bens inmobles
  2. Vehículos
 5. Axudas e subvencións
  1. Convocatorias
  2. Concesións
 6. Contratación pública
 7. Encomendas de xestión
 8. Concesión de servizos públicos
 

Calendario de Eventos

  Abanca Semana Verde
46 Feira Internacional Semana 
Verde de Galicia 

30 maio - 2 xuño 2024
  Salimat Abanca
27 Salón de Alimentación do Atlántico
30 maio - 2 xuño 2024
 Fecap Abanca
X Feira de Caza, Pesca e Natureza
30 maio - 2 xuño 2024
 

Turexpo Galicia
XIII Salón Turístico de Galicia
30 maio - 2 xuño 2024

 Festur
X Feira das Festas de Interese Turístico
30 maio - 2 xuño 2024
 Galiforest ABANCA 
VII Monográfico Forestal Internacional
para o sur de Europa

27 - 29 xuño 2024
Equina
26 - 28 Xullo 2024
 
 
Abanca Cimag-GandAgro
Feira profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería
20 - 22 febreiro 2025
SEDEXPO
Feira de Seguridade, Defensa e Emerxencias
26 - 28 marzo 2025
 
  

Feira Internacional de Galicia poderá introducir modificacións ao programa feiral contido neste calendario.
Chamar ao 986 577000 para confirmar datas.

Eventos recentes xa celebrados

ExpoMunicipal. Feira de Servizos Municipais
11 - 13 abril 2024
Enerxétika. Feira da Enerxía
11 - 13 abril 2024
SEDEXPO
Feira de Seguridade, Defensa e Emerxencias
28 - 30 novembro 2023
ExpoBus Iberia
16 - 18 novembro 2023
GaliciaSkills
25 - 27 outubro 2023
 XGN R ENCOUNTER
13 - 15 outubro 2023
Equina
28 - 30 Xullo 2023
 
 Procesos selectivos Xunta de Galicia
- Diversas categorías
1 - 2 xullo 2023
 
 Procesos selectivos Xunta de Galicia
- Diversas categorías
8 - 9 xullo 2023
Concursos Belleza Canina
22 - 23 xullo 2023
 
 Procesos selectivos Sergas
- Diversas categorías
24 - 25 xuño 2023
  Abanca Semana Verde
45 Feira Internacional Semana 
Verde de Galicia 

8 - 11 xuño 2023
  Salimat Abanca
26 Salón de Alimentación do Atlántico
8 - 11 xuño 2023
 Fecap Abanca
IX Feira de Caza, Pesca e Natureza
8 - 11 xuño 2023
 

Turexpo Galicia
XII Salón Turístico de Galicia
8 - 11 xuño 2023

 Festur
IX Feira das Festas de Interese Turístico
8 - 11 xuño 2023
 
 
Flash Market Galicia
17 - 19 marzo 2023
 AquaFuture Spain'23
28 - 30 marzo 2023
 
 
Abanca Cimag-GandAgro
Feira profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería
2 - 4 marzo 2023
 EXPOFERR 2023
9 - 11 febreiro 2023
 Galiforest ABANCA 2021
VI Monográfico Forestal Internacional
para o sur de Europa

30 Xuño - 2 xullo 2022
Enerxétika. Feira de Enerxía
3 - 5 febreiro 2022

Feira Internacional de Galicia ABANCA - Avda. Recinto Feiral S/N. 36540 Silleda - Pontevedra - España
Tfno (34) 986 577000 - Fax (34) 986580865 - Email: info@feiragalicia.com
Horario de atención al público: de lunes a jueves de 9 a 14 y de 15 a 18 horas. Viernes de 8 a 15 horas

Política de Protección de Datos  Aviso Legal