Portal de transparencia

En cumprimento á Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e a Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 1. Funcións da Fundación
 2. Normativa de aplicación
  - Estatutos da Fundación Semana Verde de Galicia
  - Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego
  - Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de fundacións de interese galego
  - Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o rexistro de fundacións de interese galego
  - Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da  administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
  - Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réximen fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais de mecenazgo
  - Decreto 178/2015, de 26 de novembro, polo que se regula a acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia
 3. Órganos colexiados
 4. Códigos éticos e de bo goberno
 5. Localización das unidades administrativas, medios de contacto e horario de atención
 6. Organización da Fundación
 7. Perfil e traxectoria do Director Xeral 
 8. Retribución anual dos altos cargos
 9. Relación de postos de traballo, cadro de persoal e ordenación do persoal
  - Catálogo de postos de traballo
  - Cadro de persoal
 10. Información sobre labores sindicais e representación dos traballadores 
 11. Convenio regulador das condicións de traballo
  - Convenio de oficinas e despachos da provincia de Pontevedra
  - Táboa salarial do convenio de oficinas e despachos da provincia de Pontevedra
  - Convenio da construción da provincia de Pontevedra
  - Táboa salarial do convenio da construción da provincia de Pontevedra
 12. Vehículos propiedade da Fundación
 13. Contratos suxeitos a procedemento de contratación
 14. Convenios subscritos coa administración 
 15. Encomendas de xestión subscritas coa administración 
 16. Subvencións recibidas
 17. Orzamento vixente 
 18. Estado trimestral de execución orzamenteria e liquidación anual 
 19. Contas anuais e informe de auditoría
 20. Informes de fiscalización emitidos por órganos de control
 21. Período medio de pagos a proveedores
 

Calendario de Eventos

SEDEXPO
Feira de Seguridade, Defensa e Emerxencias
28 - 30 novembro 2023
ExpoMunicipal. Feira de Servizos Municipais
11 - 13 abril 2024
Enerxétika. Feira da Enerxía
11 - 13 abril 2024
  Abanca Semana Verde
46 Feira Internacional Semana 
Verde de Galicia 

30 maio - 2 xuño 2024
  Salimat Abanca
27 Salón de Alimentación do Atlántico
30 maio - 2 xuño 2024
 Fecap Abanca
X Feira de Caza, Pesca e Natureza
30 maio - 2 xuño 2024
 

Turexpo Galicia
XIII Salón Turístico de Galicia
30 maio - 2 xuño 2024

 Festur
X Feira das Festas de Interese Turístico
30 maio - 2 xuño 2024
 Galiforest ABANCA 
VII Monográfico Forestal Internacional
para o sur de Europa

27 - 29 xuño 2024
 
  

Feira Internacional de Galicia poderá introducir modificacións ao programa feiral contido neste calendario.
Chamar ao 986 577000 para confirmar datas.

Eventos recentes xa celebrados

ExpoBus Iberia
16 - 18 novembro 2023
GaliciaSkills
25 - 27 outubro 2023
 XGN R ENCOUNTER
13 - 15 outubro 2023
Equina
28 - 30 Xullo 2023
 
 Procesos selectivos Xunta de Galicia
- Diversas categorías
1 - 2 xullo 2023
 
 Procesos selectivos Xunta de Galicia
- Diversas categorías
8 - 9 xullo 2023
Concursos Belleza Canina
22 - 23 xullo 2023
 
 Procesos selectivos Sergas
- Diversas categorías
24 - 25 xuño 2023
  Abanca Semana Verde
45 Feira Internacional Semana 
Verde de Galicia 

8 - 11 xuño 2023
  Salimat Abanca
26 Salón de Alimentación do Atlántico
8 - 11 xuño 2023
 Fecap Abanca
IX Feira de Caza, Pesca e Natureza
8 - 11 xuño 2023
 

Turexpo Galicia
XII Salón Turístico de Galicia
8 - 11 xuño 2023

 Festur
IX Feira das Festas de Interese Turístico
8 - 11 xuño 2023
 
 
Flash Market Galicia
17 - 19 marzo 2023
 AquaFuture Spain'23
28 - 30 marzo 2023
 
 
Abanca Cimag-GandAgro
Feira profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería
2 - 4 marzo 2023
 EXPOFERR 2023
9 - 11 febreiro 2023
SEDEXPO
Feira de Seguridade, Defensa e Emerxencias
17 - 19 novembro 2022
 XGN R ENCOUNTER
7 - 9 outubro 2022
Concursos Beleza Canina
10 - 11 setembro 2022
Equina
29 - 31 xullo 2022
 Galiforest ABANCA 2021
VI Monográfico Forestal Internacional
para o sur de Europa

30 Xuño - 2 xullo 2022

Motor oKasión
29 abril - 1 maio 2022

Concursos Hípicos no Camiño
15 - 17 abril 2022

Auto Classic
8 - 10 abril 2022

Motor Show Galicia
9-10 abril 2022

Enerxétika. Feira de Enerxía
3 - 5 febreiro 2022
Silleda Park
20 a 23, 26 a 30 decembro 2019
2 a 4 xaneiro 2020
ExpoBus Iberia
21 - 23 novembro 2019

© 2020 Feira Internacional de Galicia ABANCA - Avda. Recinto Feiral S/N. 36540 Silleda - Pontevedra - España
Tfno (34) 986 577000 - Fax (34) 986580865 - Email: info@feiragalicia.com
Horario de atención ao público: de luns a xoves de 9 a 14 e de 15 a 18 horas. Venres de 8 a 15 horas